چرا گروه‌های خونی متفاوت وجود دارد؟

چرا گروه‌های خونی متفاوت وجود دارد؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : گلبول‌های قرمز خون مانند تمامی سلول‌های دیگر بدن مولکول‌هایی در سطح خود به نام آنتی‌ژن دارند. انسان‌ها بسته به ژن‌هایشان آنتی‌ژن‌های مختلفی دارند؛ بنابراین در هنگام انتقال خون از یک فرد به فرد دیگر آنتی‌ژن دهنده و گیرنده باید مشابه باشد. اگر آنتی‌ژن‌های خون دهنده مشابه گیرنده نباشد، سیستم ایمنی بدن گیرنده …

ادامه مطلبچرا گروه‌های خونی متفاوت وجود دارد؟