اعتراض پیرایشگران و آرایشگاه‌ها به ۲ ماه تعطیلی /کسی احوالی از ما نمی‌پرسد!

اعتراض پیرایشگران و آرایشگاه‌ها به ۲ ماه تعطیلی /کسی احوالی از ما نمی‌پرسد!

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : این موضوع سال ها ذهن کسی نرسید تا کرونا آمد و تمام معادلات ذهنی بشر را به هم ریخت. ویروس کوچکی آمد و بر همه عادت های بشر و قوانین خط بطلان کشید. در این میان پیرایشگری به حدی پرریسک شد که حدود ۲ ماه است پیرایشگران مردانه و آرایشگران زنانه بیکار …

ادامه مطلباعتراض پیرایشگران و آرایشگاه‌ها به ۲ ماه تعطیلی /کسی احوالی از ما نمی‌پرسد!