آمریکا تحریم‌ها علیه نورداستریم۲ را گسترش داد

آمریکا تحریم‌ها علیه نورداستریم۲ را گسترش داد

[ad_1] مجلس نمایندگان آمریکا ضمیمه دیگری برای قانون اختیارات دفاع ملی تصویب کردند که زمینه را برای وضع تحریم‌های جدید علیه شرکت‌هایی که در پروژه خط لوله نورد استریم ۲ مشارکت دارند، مهیا می‌کند. آفتاب‌‌نیوز : مجلس نمایندگان آمریکا ضمیمه دیگری برای قانون اختیارات دفاع ملی تصویب کردند که زمینه را برای وضع تحریم‌های جدید …

ادامه مطلب