پیکر موبد زرتشتی به خاک سپرده شد

پیکر موبد زرتشتی به خاک سپرده شد.

[ad_1] سایت امرداد: پیکر موبد آرش کسروی روز گذشته در کرمان به خاک سپرده شد. این مراسم خاکسپاری تحت تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا با تعداد اندکی برگزار شده. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان نیز در مجلس در مراسم خاکسپاری حضور داشته. آقای کسروی در معبد ‘درمهر’ در کالیفرنیا فعالیت می کرد چندی پیش به ایران بازگشته …

ادامه مطلب