بخشنامه ٢۵ بندی سازمان امور مالیاتی برای بررسی حسابهای بانکی

بخشنامه ٢۵ بندی سازمان امور مالیاتی برای بررسی حسابهای بانکی

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را اعلام کرد. در این بخشنامه، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر شده …

ادامه مطلببخشنامه ٢۵ بندی سازمان امور مالیاتی برای بررسی حسابهای بانکی