حمله میگرن و ۵ محرک برای آن

حمله میگرن و ۵ محرک برای آن

[ad_1] عصر ایران: حملات میگرن می توانند به واسطه برخی رویدادها، غذاها، یا تغییرات در بدن شکل بگیرند که به عنوان محرک شناخته می شوند. اگرچه محرک ها موجب ایجاد میگرن نمی شوند، اما می توانند شما را در برابر حملات میگرن آسیب پذیرتر سازند. به نقل از “استپ تو هلث”، آشنایی با این موارد …

ادامه مطلب