بازرگان ایرانی‌ در آمریکا رفع اتهام شد

بازرگان ایرانی‌ در آمریکا رفع اتهام شد

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادستان های فدرال آمریکا به کوتاهی در ارائه مدارک بی گناهی وی اذعان کردند. صدر هاشمی نژاد مدیر ایرانی “بانک پیلاتوس” کشور مالت متهم بود که در انتقال ۱۱۵ میلیون دلار از سیستم مالی آمریکا به شرکت های مرتبط با …

ادامه مطلببازرگان ایرانی‌ در آمریکا رفع اتهام شد