چند پیشنهاد برای جبران آسیب کرونا به بومگردی‌ها

چند پیشنهاد برای جبران آسیب کرونا به بومگردی‌ها

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : فرانگیز عامری، مدیرعامل خانه توریست زواره و مزرعه و دهکده‌ای تفریحی در اردستان اصفهان که حدود ۱۱ سال پیش با این اعتقاد که اجرای طرح توسعه پایدار گردشگری روستایی و ایجاد زیرساخت در روستا می‌تواند ضمن احیای روستا منجر به مهاجرت معکوس و تنها راه کمک به رونق اقتصادی باشد، به همراه …

ادامه مطلبچند پیشنهاد برای جبران آسیب کرونا به بومگردی‌ها