کرونا، استرس و راه‌های مقابله

کرونا، استرس و راه‌های مقابله

آفتاب‌‌نیوز : این ویروس فقیر و غنی و قوم و ملیت خاصی را در بر نمی گیرد و جهان شمول شده است و با حالتی تصاعدی و پر سرعت پراکنده شده و شیوع پیدا کرده است. این سرعت انتشار و عدم توانایی در درمان و کنترل آن، استرس و اضطراب بالایی را ایجاد کرده است؛ […]

Continue Reading