طولانی شدن دسترسی خانوار‌ها به مسکن؛ شاید بعد از ۴۰ سال

طولانی شدن دسترسی خانوار‌ها به مسکن؛ شاید بعد از ۴۰ سال

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : در این سال‌ها قدرت خرید مسکن خانوارها چه تغییراتی کرده؟ آیا همان‌طور که گفته می‌شود صاحب‌خانه شدن به یک آرزو تبدیل شده است؟ آیا شکاف درآمد خانوارها با قیمت تا به این حد افزایش یافته که بتوان این حکم را صادق دانست؟ برنامه‌های دولت برای تسهیل در این زمینه چیست و تاکنون …

ادامه مطلبطولانی شدن دسترسی خانوار‌ها به مسکن؛ شاید بعد از ۴۰ سال