۵۶ درصد اسرائیلی‌ها ترامپ را به بایدن ترجیح می‌دهند

[ad_1]

آفتاب‌‌نیوز :

به نوشته روزنامه اورشلیم پست، در این نظرسنجی از شرکت کنندگان پرسیده شد، با توجه به منافع اسرائیل، کدام یک کاندیداهای ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را ترجیح می‌دهید؟

درحالیکه ۲۶ درصد از شرکت کنندگان گفتند ایده‌ای در این باره ندارند، بیش از نیمی یعنی ۵۶ درصد دونالد ترامپ و مابقی یعنی ۱۶ درصد جو بایدن را انتخاب کردند.

این نتایج نشان دهنده اختلافات در سیاست‌های اسرائیل است که اکثریتی که ترامپ را انتخاب کردند، از جناح راست و احزاب میانه و آنهایی که بایدن را انتخاب کردند، از چپ‌ها هستند.

از راست‌ها، ۷۵ درصد ترامپ را انتخاب کرده و او را کاندیدای قابل ترجیح می‌دانند، ۲۰ درصد هم گفتند که ایده‌ای در این باره ندارند و تنها پنج درصد گفتند ترجیحشان بایدن است. در حالیکه اکثریت چپ‌ها بایدن را انتخاب کردند.

تنها ۵۶ درصد از شرکت کنندگان مایل به چپ، بایدن را انتخاب کردند در حالیکه ۲۶ درصد گفتند ترامپ و ۱۹ درصد هم گفتند که نمی‌دانند کدام یک را ترجیح می‌دهند.

در میان شرکت کنندگان میانه رو، ۴۶ درصد گفتند ترامپ بهترین کاندیدا است. ۲۰ درصد بایدن را انتخاب کردند و ۳۴ درصد هم گفتند نمی‌دانند کدام گزینه بهتر است.

در این نظرسنجی همچنین از شرکت کنندگان پرسیده شد آیا اعتراضات در آمریکا توجیه پذیر بوده و اینکه آنها چه فکری درباره اقدامات صورت گرفته در سرنگونی مجسمه‌های تاریخی دارند؟

حدود دو سوم (۶۲ درصد) از یهودیان گفتند که اعتراضات توجیه‌پذیر است و ۲۳ درصد هم گفتند که مخالف آن هستند و ۱۴ درصد باقی مانده گفتند که درباره آن ایده‌ای ندارند. همچنین در میان جمعیت عرب اسرائیلی،‌۷۰ درصد گفتند که اعتراضات توجیه پذیر است در حالیکه ۹ درصد گفتند، اهمیتی به آن نمی‌دهند.

پاسخ دهندگان به سوالی درباره اینکه آیا معترضان حق تخریب ابنیه تاریخی و مجسمه‌ها را داشتند یا خیر، اکثریت گفتند که نباید این اقدام صورت می‌گرفت.

این نظرسنجی ۲۸ تا ۳۰ ژوئن از ۶۰۹ زن و مرد صورت گرفت.

[ad_2]

Source link