گرفتن بهترین ویرجینیا غرامت کارگران حل و فصل

[ad_1]

هنگامی که شما در حال مجروح در محل کار تصادف شما احتمالا خواهد شد واجد شرایط برای ویرجینیا غرامت کارگران. در برخی از نقطه در شرکت بیمه را به شما نزدیک و از شما درخواست اگر شما علاقه مند به حل و فصل. چقدر باید به شما برای حل و فصل? بر اساس 30 سال از عمل به عنوان کارگران جبران وکیل من را کامپایل کرده اند آنچه که من فکر می کنم برخی از مهم ترین عوامل است که شما نیاز به در نظر گرفتن.

اولشما نیاز به درک شرکت های بیمه خواهد شد قرار دادن یک مقدار در مورد خود را بر اساس آنچه در آن پروژه های آن ممکن است نیاز به شما پرداخت.

دوماگر شما یک ویرجینیا غرامت کارگران جایزه شما می دانید که شما یک زمان زندگی پزشکی جایزه و در نتیجه شرکت های بیمه ممکن است به دنبال در پرداخت هزینه های پزشکی خود را برای بقیه عمر خود را.

سوماگر شما در حال انجام یک جایزه از جبران خسارت شرکت های بیمه ممکن است به دنبال در شما پرداخت 500 هفته جبران خسارت تحت ویرجینیا قانون است.

چهارماگر آسیب دیدگی خود را به چشم خود, دست, انگشت پا, دست, بازو, پا یا پای شما معمولا می توانید انتظار به پرداخت برای هر گونه آسیب دائمی به آن بخش از بدن خود را.

پنجماگر شما آسیب بسیار جدی و برگ شما را کاملا غیر فعال و سپس شما ممکن است یک ادعای جبران خسارت است که می تواند به بیش از 500 سال به طور بالقوه برای بقیه عمر خود را.

ششماز سوی دیگر اگر شما بازگشت به کار و شما تحمیل هر گونه هزینه های درمانی و آسیب خود را داده است شما هیچ گونه محدودیت کار دائمی و سپس ادعای خود را ممکن است کم و یا هیچ ارزش برای حل و فصل شود.

هفتماگر شما عملیات گران در آینده مانند یک جایگزینی زانو, شما نیاز به در نظر گرفتن این که در مذاکره هر گونه حل و فصل است.

هشتمبسیاری از شرکت های بیمه در ویرجینیا نمی خواهد حل و فصل یک مورد غرامت کارگران و اجازه می دهد تا شما را به نگه داشتن طول عمر پوشش درمانی. اگر شما لازم نیست که یک راه جایگزین برای پرداخت هزینه های درمانی, این می تواند به جلوگیری از حل و فصل.

نهماگر شما در امنیت اجتماعی ناتواني و یا در حال استفاده از آن و سپس شما نیاز به دانستن تاثیر غرامت کارگران حل و فصل خواهد شد که بر مزایای سوشال سکیوریتی.

دهماگر شما از یک شخص ثالث مورد ناشی از همان حادثه خود را به عنوان غرامت کارگران حادثه غرامت کارگران حامل ممکن است حق رهن خود را در مورد غرامت کارگران.

در خلاصهوجود دارد بسیاری از عوامل درگیر در حل و فصل یک مورد غرامت کارگران; بنابراین بهترین توصیه این است که در تماس با تجربه کارگران جبران وکیل برای ارزیابی هر گونه حل و فصل قبل از آن امضا شده است. لطفا نظر من مقاله: چگونه برای انتخاب بهترین ویرجینیا کارگران جبران وکیل یا وکیل. ویرجینیا قانون غرامت کارگران یک رشته تخصصی. شما نمی خواهد انتخاب یک پزشک عمومی برای جراحی مغز پس چرا شما را انتخاب کنید یک پزشک عمومی برای ادعای غرامت خود را? شما فقط نمی توانیم فرض کنیم هر وکیل می داند که فهم و outs از قانون غرامت کارگران.

این ممکن است به عنوان تبلیغات و یا مواد تبلیغاتی تحت قوانین رفتار حرفه ای حاکم بر وکلا در ویرجینیا. توجه داشته باشید این است که طراحی شده فقط برای اطلاعات عمومی. اطلاعات ارائه شده در این یادداشت باید تلقی شود به طور رسمی مشاوره حقوقی و نه تشکیل یک وکیل/ارتباط با مشتری.

[ad_2]