کنایه امیر آقایی به گزارشگر فوتبال

[ad_1]

کنایه امیر آقایی به سرهنگ علیفر، گزارشگر فوتبال را در برنامه دورهمی ببینید.

[ad_2]

Source link