چرا بیمه برای اردوهای تابستانی?

[ad_1]

هر کسی جرات به تجارت در یک رنگ منحصر به فرد تابستان اردوگاه سرگرم کننده ؟ بپرسید کسی بین سنین هفت و بیست و آنجا را ملزم به اتفاق آرا رای اعتماد در حمایت از ‘هیچ چیزی برای صحبت در مورد’!

تابستان اردوگاه بیرون کشیدن نخست گرم و خاطرات دور از خانه, هیجان, هیجان آفتاب و کسانی که نادر فعالیت های است که افزایش اعتماد به نفس, عزت نفس و دوستی است. برای کودک است که متمایز امتیاز برای حضور در کمپ وجود دارد چیزی برای مقایسه شاد تجربه کمپینگ. برای اردوگاه صاحبان و مدیران و مشاوران و دیگر اعضای هیات اشتغال فرصت و تسهیلات عمل نه تنها شامل مالی جبران و بسیار سزاوار سود بلکه همه در آغوش پاداش بودن کلید آنهایی که مسئول تمام خنده, رفاقت, مهارت های یادگیری و به طور کلی جشن رهایی بخش های نجومی.

با غیر قابل انکار تابستان سعادت, اما می آید سخاوتمندانه دوز از خطر قرار گرفتن در معرض. اردوگاه صاحبان و مدیران می دانند که ایمنی میباشد. با این وجود, به عنوان در هر چیزی در زندگی همه برنامه ریزی دقیق و اجرای برنامه برای جلوگیری از هر گونه تعداد مربوط به اتفاقات ناگوار هرگز نمی تواند ادم. به این دلیل است که شرکت های بیمه ارائه صدا مسئولیت سیاست های طراحی شده به طور خاص برای اردوهای تابستانی.

به طور معمول نوشته شده در حساب های پایه کمپ تابستانی پوشش شامل منطقی خطرات. در اینجا شما را پیدا خواهد کرد به طور کلی همراه, همه در یک لیست:

1. بیمه اموال است که پوشش کمپ ساختمان و محتویات درون و همچنین تجهیزات متفرقه

2. مسئولیت عمومی تجاری

3. مسئولیت خودرو

4. ویژه اعضای کمپ حادثه و بیماری بیمه

اما وجود دارد فوق العاده انواع پوشش است که هر مسئول اردوگاه تابستانی مالک باید mull بیش از گرفتن نیز هست. این شامل جبران خسارت سواران:

• اردوگاه شهریه پوشش

• هزینه اضافی بیمه

• سرقت هزینه پوشش

• هزینه پزشکی بیمه

• پوشش حادثه

• هر اردوگاه فعالیت است که تحت پوشش نیست

• شهریه جبران خسارت به عنوان یک نتیجه از حادثه – بیماری و یا حتی مرگ (این است که در پاسخ به ناگهانی برک آوت گسترده بیماری و تصادف انسان ساخته شده و یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل و دیگر سیاست های مشخص شده دلیل)

برای اردوگاه صاحب است که خود و یا انگشت خود را بر روی نبض سوال با مسئولیت محدود قطعا به بازی می آید. و تا آنجا که شرکت های بیمه نگران بالا با مسئولیت محدود هستند توصیه می شود راه برای رفتن است.

البته که اردوگاه معاملات با توجه به خرید یک سیاست خوب است و همچنین یک ماده اولیه. این وابسته به آژانس ارائه خواهد شد تنها یک سیاست است که یک شرکت ارائه می آمد تا با. یک آژانس مستقل بیمه از سوی دیگر معاملات به طور مستقیم با بسیاری از شرکت های پیشرو. این به آن می دهد توانایی به فروشگاه از طریق شبکه خود را به در حال حاضر متناسب با طرح در رقابتی نرخ پایین.

با نوع حق حفاظت از هر اردوگاه تابستانی – همراه با آن کمپ و هیات علمی موظف است برای لذت بردن از یک بی خیال تابستان تجربه با خاطرات که گاهی همه طول زمستان تا بزرگ بعدی camp فصل!

[ad_2]