پرداختن به درمان Mesothelioma

[ad_1]

بی دست و پا ترین سرطان برای مقابله با مزوتلیوما. درمان Mesothelioma نیز بسیار محدود است. آن است که یک بی دست و پا به سرطان برای مقابله با آن حملات لنت از ارگان های داخلی بدن و این باعث می شود آن را بسیار دشوار منطقه برای مقابله با.

به عنوان یک بسیار تهاجمی و تهاجمی سرطان آن را به سرعت گسترش می یابد اگر با توجه به فرصت و اگر نه زود. ریشه آن علت این است که مواد معدنی آزبست. الیاف به بدن از طریق استنشاق ریز گرد و غبار آزبست و حتی ذرات بزرگتر. از این رو, همچنین شناخته شده به عنوان آزبستوز.

این الیاف حل و فصل در پوشش خاص ارگان و اقامت وجود دارد برای سال های بسیاری است. نامربوط و بیماری هایی مانند ذات الریه می تواند بیدار سلول های که شده بود chafed توسط این الیاف در بدن و در نتیجه باعث ایجاد سلول های سرطانی.

برای درمان Mesothelioma نه بسیار تغییر کرده است بیش از دهه گذشته است. یک بحث در یک کنفرانس پزشکی یک سال آمد تا با ایده دام انداختن سرطان در پوشش ارگان. مشتاق پزشکان تلاش کرده اند که. اما سرطان اجازه نمی دهد خود را به متوقف شود به هیچ وجه از این رو این روش ثابت می شود بسیار موفق است. آن است که به ویژه برای خاص این سرطان است.

این در واقع باعث می شود آسیب بیشتری به سرطان پس از آن فشار خود را به مناطق که در آن این نیست که قبل از رفته اند چنین عملیات. برای اضافه کردن به وای از بیماران است که پس از فوق العاده دردناک عملیات بیماران هنوز هم تحت درمان Mesothelioma مانند شیمی درمانی.

شیمی درمانی اماکن فشار بیشتر بر یک در حال حاضر تخلیه بدن. آن, علل ریزش مو, تهوع و ضعف عمومی بدن است. بیمار نیز به رنج می برند با وحشتناک قرمزی در صورت. گاهی اوقات آنها بستری و نمی تواند انجام دهد بسیار است.

بدن تنها می تواند خیلی از مواد شیمیایی به عنوان به خوبی. از این رو گام بعدی خواهد بود به پرتو درمانی. گاهی اوقات این دو برای درمان Mesothelioma داده می شود با هم و عوارض جانبی حتی بدتر برای مقابله با. در مورد رادیوم درمان آن انجام شده داخلی و هدفمند در منطقه آسیب دیده است.

یکی دیگر از گزینه است به دور برش به عنوان بسیاری از پوشش به عنوان امکان پذیر است و پس از آن شیمی درمانی تجویز شده است. این امر بستگی دارد به طور کامل در چگونه به زودی به سرطان گرفتار شده است. اگر در اوایل به اندازه کافی معقول و منطقی وجود دارد شانس یک زندگی طولانی.

وجود داروی جایگزین مانند طبیعی “درمان” اما نه همه کشورها اجازه می دهد برای این پزشکی جایگزین است. اما آن هنوز هم باقی می ماند بيماران انتخاب آنچه آنها می خواهند به انجام با توجه به او درمان Mesothelioma. دیگران ترجیح می دهند به فقط اجازه دهید این بیماری را به دوره خود را در حالی که دیگران را در هر تلاش برای شفا. موفقیت این درمان های طبیعی نیز به طور کامل بستگی به زودی به سرطان است چرا که این یک فرآیند دیگر از درمان های معمولی.

بسیاری از موفقیت درمان نیز با بیمار نگرش است. به طور مثبت تحت این شرایط است که یک چیز بسیار آسان است ، بیشتر از همه بهترین درمان برای این خاص سرطان پیشگیری است.

http://www.mesothelioma.com/mesothelioma/

http://www.asbestos.com/treatment/

[ad_2]