همه چیز در مورد بند جنجالی قرارداد اسکوچیچ

[ad_1]


اسکوچیچ در خصوص بندی در قراردادش به منزله ی واریز مبلغی مشخص به حساب نفت آبادان بود توضیح داد.

[ad_2]

Source link