محاسبه درد و رنج به راه راست و حل و فصل خود را از تصادف ماشین

[ad_1]

نحوه محاسبه درد و رنج است ، این یک مشکل و مسئله بحث برانگیز است. هنگامی که شما در یک تصادف اتومبیل شرکت بیمه می خواهد برای دریافت یک سند نوشته شده است که انتشار هر گونه ادعا علیه کسی که باعث خسارات و صدمات است. که برای دریافت نسخه های بیمه

تنظیم کننده باید جبران شما به اندازه کافی.

شما مجاز به ویژه خسارت (صورتحساب های پزشکی دستمزد از دست دادن و پزشکی و غیره.) و خسارت کلی (درد و رنج از دست دادن کنسرسیوم فیزیولوژیکی صدمات و غیره.) بیشتر از زمان محاسبه خسارت های ویژه بسیار دشوار است و وجود ندارد و بحث های زیادی بر ارزش صورتحساب های پزشکی از دست دادن دستمزد و سایر هزینه های پزشکی. شما می توانید همه آنها را اضافه و ثبت رسید. اما محاسبه خسارت کلی که شامل درد و رنج می تواند بسیار دشوار است.

چقدر است سردرد شما ارزش است ؟ بستگی دارد که شما بخواهید. اگر شما بخواهید تعدیل بیمه او را به شما بگویم در مورد $5. اگر شما از من بپرسید سپس آن را احتمالا ارزش خیلی بیشتر از آن.

وکلای صدمه شخصی با استفاده از صورتحساب های پزشکی و یا “خسارت های ویژه” به عنوان یک راه برای محاسبه خسارت کلی. برخی از ضرب صورتحساب های پزشکی توسط, دو, دیگر توسط سه یا حتی چهار بار (بستگی به خود

صلاحیت). این تنها یک قاعده کلی است. تعدیل بیمه مبارزه خواهد کرد شما و به شما بگویم آن است که یک راه دقیق برای محاسبه درد و رنج. هیچ قانونی نیست که شما را به یک فرمول برای محاسبه ارزش از آسیب.

به سادگی ضرب صورتحساب های پزشکی خود را نمی خواهد عملکرد دقیق تعداد. شما می توانید از جراحت با صورتحساب های پزشکی از $2,000 اما درد و رنج بود ارزش خیلی بیشتر از سه یا حتی چهار برابر این مقدار است. برای مثال یک پانزده ساله که دچار قطع در صورت ترک زخم از چشم او به چانه اش. صورتحساب های پزشکی برای بخیه و تمیز کردن زخم ممکن است بسیار اما روانی آسیب رو به رشد با چنین آسیب می تواند ارزش بسیار بیشتر است.

ضرب صورتحساب های پزشکی بسیار دقیق است که در ارزیابی ارزش درد و رنج و با این حال از آن می تواند راهنمای شما. به یاد داشته باشید که وجود دارد بسیاری از ادعا می کنند از “درد و رنج” در یک تصادف. شما می توانید بپرسید برای از دست دادن کنسرسیوم از دست دادن درآمد ظرفیت از دست دادن کیفیت زندگی ، برای یک لیست مفصل و توضیح از هر نوع ادعا بازدید http://www.auto-insurance-claim-advice.com/bodily-injury-claim.html. همه از این ادعا می توانید به مقدار زیادی از پول. بسیاری از افراد فراموش نکنید که به درخواست هر یک از این انواع خسارت. شرکت های بیمه را توضیح دهد روند و آنها فقط می خواهم یک نسخه برای هر گونه ادعا و همه از جمله تمام کسانی که خسارت شما را فراموش کرده و یا آیا می دانید برای درخواست. شرکت های بیمه این کار را بر روی هدف است. آگاه باشید.

بیمه کنندگان آماده هستند تا به شما بگویم که ارزش آسیب های جدا شده از این حادثه خود را. آنها آموزش دیده به استدلال می کنند که آنها در حال حل و فصل برای گردن درد, نه این واقعیت است که از دست دادن کل فصل

کم بود. آنها سعی به محدود کردن دامنه از حل و فصل. برای مثال آنها به شما خواهد گفت که واقعیت این است که راننده که آمار مست بود است و نه اختصاص به خاطر آنها به دنبال در درد و رنج است. درد خود را نمی خواهد بیشتر یا کمتر چون کسی دیگری بود ، اگر شما ضربه شد در همان سرعت و

شرایط مشابه توسط هوشیار فرد خود را در درد و رنج خواهد بود (همان اثر همان جراحت).

تعدیل بیمه خواهد بود درست; درد خواهد بود. اما به یاد داشته باشید که چه شرکت های بیمه در حال انجام است “خرید دعوی خود را”. خواهد این واقعیت است که یک راننده به شما رسید در حالی که مست افزایش ارزش یک هیئت منصفه خواهد جایزه شما ؟ من فکر می کنم پاسخ این است که احتمالا بله.

برای دریافت بیشتر برای خود درد و رنج و با استفاده از ارزش خود را از صورتحساب های پزشکی شرایط اطراف حادثه نوع آسیب موارد مشابه داوران جوایز و تمام بدن آسیب ادعاهای شما

می توانید است. بررسی دو استدلال تعدیل بیمه ساخت. مطمئن شوید که شما در حال گرفتن یک رفتار عادلانه است.

[ad_2]