سَر زن جوان و فرزندش را در قلعه‌میر بُریدند

[ad_1]


مادر و کودک یک ساله توسط افراد ناشناس در شهرستان بهارستان به قتل رسیدند.

[ad_2]

Source link