سرقت ۲۱کیلو شمش طلا که صاحب ندارد!

[ad_1]


مجرم سابقه‌داری كه بعد از آزادی از زندان باندی را تشكیل داده و به كیف‌قاپی‌‌های سریالی دست می‌زد در جریان یكی از سرقت‌هایش ۲۱ كیلو شمش طلا دزدید.

[ad_2]

Source link