در عمق بررسی از Medevac SOP

[ad_1]

Medevac SOP (standard operating procedures) اساسا طراحی شده و مورد استفاده قرار گیرد برای حمایت از تخلیه از بیماران که نیاز به مداخلات بالينی. روش های حکومت های مختلف تخلیه قوانین و به معرض بشر و استانداردهای ایمنی. قوانین و مقررات ایمنی برای اطمینان از روند تخلیه از یک بیمار یا قربانی یک حادثه و یا هر گونه دیگر فاجعه است فراهم کیفیت حمایت های پزشکی و تخلیه.

برخی از قوانین که MEDAVAC SOP قرار است عبارتند از:

  • قانون بشر دوستانه تخلیه
  • فدرال قوانین و مقررات در د-معدن تخلیه امن و بیمار حمل و نقل با اتخاذ استانداردهای
  • بشردوستانه بین المللی و قوانین در تخلیه
  • معدن اقدام استانداردهای

تخلیه مراحل باید به اندازه کافی برنامه ریزی برای رسیدن جامع مراقبت های پزشکی و حمایت در طول تخلیه. برخی از مزایای استفاده از Medevac SOP این قطعات:

  • بالینی پشتیبانی: تخلیه کارکنان متشکل از هر دو امدادگران و تخصصی فاجعه پزشکان تضمین قربانی حضور داشتند به سرعت. بیشتر پزشکان همچنین اطمینان از کارآمد مداخله پزشکی است availed در حالی که بیمار و یا فرد مصدوم در حمل و نقل به یک مرکز پزشکی.
  • موثر سیستم های ارتباطی و مهارت های: روند تخلیه یک روش ظریف است که تنها می تواند با حفظ استثنایی مهارت های ارتباطی. این MEDEVAC SOP تضمین ارتباط موثر در تمام سطوح. ارتباطی بین امداد و نجات اعضای تیم و همچنین با هماهنگی آژانس مجروح شدن افراد و ارجاع به مرکز بهداشت و درمان روشن است. فرایند ارتباطات است که توسط ابزارهای ارتباطی مانند پیجر, تلفن همراه, رادیو تماس ها و دستگاه های, GPRS, جانمایی سیستم ها و دیگر ارتباطی پیشرفته دستگاه.
  • کارآمد هماهنگی: این SOP را تضمین می کند همچنین هماهنگی استراتژی است. نقش هر یک از تخلیه عضو تیم است که به وضوح تعریف شده برای جلوگیری از سردرگمی هنگامی که در تخلیه میشه. برای تخلیه موفق نظامی مانند تخلیه استراتژی به تصویب رسید و آن را بسیار کارآمد است.

حتی اگر MEDEVAC SOP قابل دوام پزشکی نجات استراتژی های آنها دارای محدودیت های خاصی است. برخی از این محدودیت های عبارتند از:

  1. خطرات بالا تکالیف: این روش در نظر گرفته شده به عنوان در معرض خطر واگذاری برای هر دو نجات قربانی و تخلیه کارکنان.
  2. این روش مقرون به صرفه: در برخی از موارد روش های تبدیل شدن به پیچیده تر است بنابراین در مجتمع تخلیه میشن. از جمله ماموریت های پیچیده نیاز به تعداد زیادی از کارکنان تخصصی تجهیزات پیشرفته و پر هزینه تدارکات.
  3. اداری فرایند تصمیم گیری: تخلیه پزشکی ماموریت نیاز به مداخله فوری. اما برخی از MEDEVAC SOP مفاهیم به اتاق را برای تاخیر در فرایند تصمیم گیری است که ممکن است به خطر اندازد تخلیه قربانی زندگی است. وجود مراحل باز کردن فضا برای مشاوره گسترده ای که در حال بوروکراتیک.

برای کسانی که به دنبال برای MEDAVAC خدمات آنها باید شود که برخی از آنها در حال درگیر شدن خدمات صالح شرکت. همیشه آن را یک حرکت هوشمند برای یک شرکت یا فرد برای اطلاع از دستورالعمل های عملیاتی استاندارد خاص MEDVAC ارائه دهنده خدمات. تخلیه مجروح فرد بیمار و یا قربانی فاجعه است نه عادی انتساب اما بسیار شکننده واگذاری است که باید به کار گرفته شود با حد اکثر مراقبت در تمام تخلیه پزشکی جنبه. از نجات حوزه رادیو کنترل ایستگاه به مرکز بهداشت و درمان تخلیه روند باید سازگار با هر دو ملی و بین المللی MEDVAC SOP.

[ad_2]