داکت اسپلیت

معرفی داکت اسپلیت داکت

اسپلیت یک دستگاه تهویه‌ ی مطبوع مشابه به کولر گازی اسپلیت دیواری می باشد اما یک سری خصوصیت ‌های خاص به خود دارد؛ همین ویژگی‌ها سبب ساز تفاوت و حتی برتری داکت اسپلیت نسبت به اسپلیت‌ های ساده می‌شود

کارگزاری و اجرای همین دستگاه، به علم فنی و تخصص بالایی نیاز دارد. چرا که در نخست بایستی شرایط قرارگیری بخش‌های متعدد آن درون ساختمان معین شود و آن گاه طراحی متناسب اصلی کاربری پروژه انجام گردد. در ادامه به تفسیر کلی این که داکت اسپلیت چیست، انواع، اجزا، طرز کارگزاری آن و سایر مواردی که باید در رابطه اهمیت این دستگاه بدانید، می‌ پردازیم.

داکت اسپلیت چیست؟

در واقعیت داکت اسپلیت نوعی سیستم سرمایشی گرمایشی هست که در فصل سرد زمستان گوشه و کنار را گرم و در فصل گرم تابستان محفظه را خنک می ‌کند؛ داکت اسپلیت‌ ها از دو نصیب حیاتی کندانسور و هواساز تشکیل شده است؛ کندانسور شامل چند قطعه پروانه، کمپرسور، دینام، فین و … می‌باشد و هواساز هم شامل فیلتر، سینی، کویل، دینام، اوپراتور، پروانه و … می‌باشد.

گونه های داکت اسپلیت

داکت اسپلیت‌ها نیز نظیر بقیه وسایل دیگر با انواع متمایز می ‌باشند که در همین نصیب می ‌خواهیم شما را اهمیت آن‌ ها آشنا کنیم حیاتی زرین خدمت همراه باشید.

• انواع داکت اسپلیت دو دسته اینورتر و ساده می ‌باشد.

در جور داکت اسپلیت اینورتر موتور الکتریکی به رخ متغیر عمل کرده و سرعت بالایی دارااست و همین فرمان سبب پرسرعت تر کار نمودن آن می گردد که می ‌تواند در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کند؛ منظور از دور الکتریکی متغیر همین میباشد که اساسی توجه به مقدار دمایی که شما تهیه و تنظیم می ‌کنید در مواقعی که محفظه خنک می‌ شود دور متغیر اندک شده و و وقتی که دمای هوا گرم می ‌شود دور متغیر فراوان می ‌شود و همین امر سبب ساز می‌گردد در مصرف انرژی صرف جویی شود.

در دسته ساده که دور موتور اثبات هست موتور به شکل ثابت و همیشگی عمل میکند و تا وقتی که شما نخواهید اندک یا این که  نمی ‌شود و مطلقا می بایست خاموش یا این که روشن شود که این دستور سبب ساز پر مصرف شدن اسپلیت بی آلایش خواهد شد.

اجزای تشکیل دهنده داکت اسپلیت؟

داکت اسپلیت از چهار جز حیاتی تشکیل شده میباشد که این اجزا، سیکل تبرید تراکمی بخار را تشکیل می ‌دهند و عبارتند از:

کمپرسور

وظیفه‌ ی کمپرسور، متراکم نمودن یا این که ارتقا فشار و دمای مبرد است که به جهت این کار از انرژی الکتریسیته استعمال می ‌کند. مبرد پس از عبور از کمپرسور، اصلی فشار و دمای بالا وارد کندانسور می ‌شود.

کندانسور

کندانسور در واقع یک گونه مبدل حرارتی می باشد که به شکل هوا خنک در سیستم‌های کولر گازی گزینه استعمال قرار می‌گیرد. وظیفه‌ ی کندانسور در حالت سرمایش داکت اسپلیت، اتلاف حرارت است. به همین مضمون‌ که حرارتِ مبرد را به گوشه و کنار می ‌دهد و باعث کمتر دمای مبرد و تبدیل آن از حالت گاز به مایع می‌ شود.

لوله مویین یا شیر انبساط

وظیفه ‌ی لوله مویین افت فشار مبرد است. به این شکل که مبرد پس از خروج از کندانسور، وارد لوله مویین شده و فشار مبرد در این‌ جا کاهش می ‌یابد و بعد در موقعیت مایع (با دمای زیاد پایین) به اواپراتور منتقل می‌شود.

اِواپراتور

اواپراتور که پس از لوله مویین کارگزاشتن شده است، حرارت محفظه تهویه شونده را اخذ کرده و به مبرد منتقل می‌ کند. در همین وضعیت مبرد از فاز مایع به گاز تبدیل میگردد و دوباره به کمپرسور گشوده می ‌گرددهمچنین هوای خنک هم در این مرحله به گوشه و کنار تهویه شونده دمیده می ‌شود.

• توجه نمایید که کمپرسور و کندانسور در یونیت خارجی، و لوله مویین و اواپراتور در یونیت داخلی داکت اسپلیت قرار گرفته ‌اند

همچنین علاوه بر اجزای با ذکر شده، یک جز دیگر نیز به نام شیر چهار راهه یا این که معکوس وجود داراست که صرفا درون داکت اسپلیت ‌های دو منظوره تعبیه شده است. وظیفه همین شیر، تغییر جهت چرخش مبرد در سیستم کولر گازی یا این که به کلمه دیگر، تغییر و تحول عملکرد داکت اسپلیت از حالت سرمایش به گرمایش و یا برعکس است.

 شیوه و نحوه کارگزاشتن داکت اسپلیت

از دهانه ی خروجی هواساز یا به عبارتی یونیت داخلی در سقف کاذب کانال کشی انجام شده و در هر گزیده که نیاز باشد روزنه ای تعبیه می گردد و متناسب اهمیت هر فصل هوای سرد یا این که گرم بیرون می شودبه جهت تولید هوای گرم یک کویل آب گرم جلوی دستگاه یا پشت دستگاه قرار می گیرد.

کویل آب گرم که یک کویل مسی پیچ در پیچ 2 ردیفه یا این که 3 ردیفه می باشد، آب گرم داخل آن می گردد و به عبارتی حرفه هوا ساز این توشه هوا را از روی آن عبور می دهد، گرمای آب را می گیرد و تبدیل به هوای گرم می کند و آن را به فضاهای گزینه نیاز ارسال می کند.

قدرت ساخت گرما از طرز معکوس کردن سیکل تبرید را بیش تر کردهمین سیستم مهم مکش و دهش حساس کانال می باشد، که عموماً مکش آن پشت دستگاه می باشد و این مکش باعث می شود که چرخش هوا در سوز‌و‌سرما و گرما در گوشه و کنار تام صورت بگیرد و پرسرعت تر گوشه و کنار را به دمای یکنواخت می رساند. بهترین مکان به جهت روزنه مکش 70 سانتی متر تا یک متر از زمین می باشد.

منبع : tasisat.com