دامادهای بازداشتی با فاصله اجتماعی!

[ad_1]

خبر بازداشت چهار داماد به دلیل حضور با خودروهای گل زده در مقابل یک آرایشگاه زنانه و نقض فاصله گذاری اجتماعی، سوژه کارتونی از فیروزه مظفری در خبرآنلاین شد.

[ad_2]

Source link