خط مقدم رهبری است که پایه و اساس هر برنامه بهبود بهره وری

[ad_1]

خط مقدم رهبران بیش از حد اغلب ترویج با توجه به تسلط خود را از مهارت های فنی, اما بسیاری از سازمان ها در حال پیدا کردن که این رهبران نیاز به توسعه شخصی و بین فردی و مهارت به منظور

 • بود با نفوذ در یک موقعیت
 • تسهیل عملکرد گروه
 • تبدیل شدن به یک کلی رهبر موثر است.

این رهبران خط مقدم نیاز به درک روشنی از استراتژی های سازمانی و برنامه های بلند مدت به منظور ترکیب تلاش های خود را با دیگر توابع و رشته ها. رهبران خط مقدم نیاز به داشتن بسیاری از مهارت های ارتباطی, عملکرد, مدیریت, مربیگری, و, انعطاف پذیر, تصمیم گیری.

عملکرد مبتنی بر آموزش مورد نیاز است به درستی توسعه موثر رهبران خط مقدم. هدف از عملکرد موثر مبتنی بر آموزش خط مقدم برای رهبران باید به آنها را تشویق به تأمل در نظارت عمل توسعه و/یا افزایش مهارت های خود و شبکه با دیگر رهبران خط مقدم.

واقعا موثر, عملکرد مبتنی بر آموزش خط مقدم برای رهبران باید تمرکز بر سه حوزه کلیدی نظارت بر عملکرد:

 • مقدمه برای نظارت
 • تبدیل شدن به یک رهبر موثر
 • تعامل با او/او را به تیم

مقدمه برای نظارت باید شامل موارد زیر را به عنوان حداقل:

 • خط مقدم جدید رهبر نیاز به بررسی چالش های کلیدی و تفاوت در نیازهای زمانی که یک فرد حرکت می کند به یک موقعیت رهبری.
 • درک و به کارگیری این شرکت ارزش ها و ماموریت بسیار مهم است برای کمک به تیم توسعه یک چشم انداز مشترک و برای ثبت نام در این روند به طور مستمر بهبود عملیات شرکت است.
 • موثر در خط مقدم رهبر باید واقع بینانه بررسی اجمالی از شرکت در عملیات به منظور کمک به این تیم درک “تصویر بزرگ” و چگونه تلاش های خود را در ارتباط با موفقیت یا عدم موفقیت این شرکت است.
 • بسیار مهم است که همه رهبران خط مقدم باید یک درک اساسی از روابط کارکنان فرایند در شرکت خود را.
 • جدید خط مقدم رهبران به طور معمول مشکل استفاده از اصول و هیئت و برنامه ریزی کار دیگران توجه خاص باید با توجه به این مهم مهارت.
 • کنترل هزینه به نظر می رسد به یک “هیچ ذهن و بسیار خوشحال است” با این حال, این است که اغلب یکی از مهمترین مناطق نادیده گرفته از خط مقدم رهبر ، نگرش اغلب به نظر می رسد این است که برای مدیریت بالا به مقابله با.

تبدیل شدن به یک رهبر موثر مستلزم آن است که خط مقدم رهبر توسعه چندین مهارت های بین فردی است که شامل:

 • در حال توسعه مهارت های اصلی یک رهبر نیاز به ایجاد تعهد در میان اعضای تیم است که او/او مسئول است.
 • این نیز مهم است که او/او است که ماهر در ایجاد اعتماد در تمام سطوح. این چیزی است که ما با به دنیا آمد; آن است که توسعه مهارت و نیاز به مقدار زیادی از عمل است.
 • یادگیری چگونه به منظور تسهیل بهبود عملکرد در میان تمام اعضای تیم حیاتی رهبری قابلیت و یکی که نیاز به یک معامله خوب از تمرین و آموزش, اگر رهبر به طور موثر در آن.
 • امروز در آشفته در محیط کار یکی از رهبر خواستار ترین کار مورد نیاز است کمک به دیگران انطباق با تغییر.

خط مقدم رهبر خواهد بود و از نزدیک قضاوت در توانایی خود را برای تعامل با تیم او/او اختصاص داده شده است که منجر به. این است که شاید جایی که اکثر رهبران موفق و از این رو بسیار مهم است که رهبران خط مقدم بود در معرض عناصر زیر:

 • کار به عنوان یک تیم و بهره گیری از دانش و خلاقیت از اعضای تیم اجازه می دهد تا شرکت برای باقی ماندن در خط مقدم خود را در بازار پیش بینی نیازهای مشتریان خود و برای ارائه شدید راه حل برای شرکت در ماموریت حیاتی برنامه های کاربردی.
 • جلسات یکی از بزرگترین wasters زمان در اکثر شرکت ها این است که اغلب به دلیل عدم درک چه چیزی باعث می شود یک جلسه موثر است. خط مقدم رهبران باید یاد بگیرند که چگونه برای رهبری موفق جلسات.
 • رهبران خط مقدم مسئول انجام کار از طریق مردم و نه ماشین آلات و غیره. این عنصر مردم نیاز به تعامل قوی و مهارت اگر خط مقدم رهبر موفق خواهم شد. در حالی که ما حیوانات اجتماعی هستند اکثر مردم مشکل دارند وقتی که می آید به تعامل با همه اعضای تیم است.
 • قدرت واقعی از هر تیم است که تنوع آن و یا شخصیت و تجربه و مهارت. خط مقدم رهبر نیاز به تبدیل به مهارت در ارزش نهادن به تفاوت میان اختصاص اعضای تیم و استفاده از آنها را به وظیفه انجام این کار از این تیم است.
 • کلید دیگر برای رهبری موثر است توانایی برای تسهیل تغییر آن نیز یکی از سخت تر از نقش رو به تمام رهبران.
 • تنوع اکثر تیم ها به این معنی است که وجود خواهد داشت درگیری میان اعضای آن از زمان به زمان. هدایت تعارض تبدیل شده و نقش مهمی برای خط مقدم رهبران به منظور اطمینان از در حال اجرا هموار سازمان است.
 • بسیاری از رهبران موفق به دیدن اهمیت هدایت توسعه از دیگران است. اکثر ببینید که به عنوان یک نقش منابع انسانی به جای یک شرط مسئولیت کار خود را. آموزش رهبران چگونه برای تبدیل شدن به موثر مربیان یکی از مهم ترین بخش های هر عملکرد مبتنی بر برنامه های آموزشی برای خط مقدم نظارت است.
 • عملکرد بالا در محیط تیم آسان نمی آید باید آن را پرورش و اعضای تیم باید مرتب به بهترین که آنها می تواند به تولید محصولات با کیفیت بالا و خدمات است که اطمینان از بقای شرکت است. تاکید ویژه باید در عملکرد مبتنی بر آموزش محیط زیست برای رهبران خط مقدم.

نتيجه گيری

بهبود بهره وری خواهد شد موفق در شرکت خود را اگر شما توجه نزدیک به در حال توسعه موثر رهبران خط مقدم. خود را در خط مقدم رهبران تنها موثر باشد به حدی است که آنها می توانند به موفقیت یاد بگیرید چگونه به

 • بود با نفوذ در یک موقعیت
 • تسهیل عملکرد گروه
 • تبدیل شدن به یک کلی رهبر موثر است.

این طبیعی مهارت های آنها آموخته است. در برخی موارد ممکن است یک عمر با این حال با یک عملکرد مناسب بر اساس آموزش و برنامه توسعه این مهارت ها را می توان توسعه یافته در یک زمان نسبتا کوتاه است.

[ad_2]