توصیه سخنگوی وزارت خارجه به مقامات آمریکایی: کتاب بخوانید

[ad_1]

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان به مقامات آمریکایی توصیه کرد که کتاب بخوانند.

[ad_2]

Source link