ترامپ، معترضان آمریکا را «جانی و آدمکش» خواند!

[ad_1]


رئیس جمهور آمریکا شهروندانی را که در اعتراض به سیاستهای تبعیض نژادی در آمریکا در مقابل بنای یادبود لینکلن در شهر واشنگتن دی.سی تظاهرات کردند، «آدمکش» خواند!

[ad_2]

Source link