بیشترین سود کرونا را چه کسی به جیب زد؟

[ad_1]

آسمان صاف و هوای پاک و طبیعت بکر در روزهایی که مردم در قرنطینه خانگی به سر می برند، سوژه کارتونی از علی رادمند در صفحه اینستاگرامی اش شد.

[ad_2]

Source link