برگزاری آزمون‌های لغو شده کشوری از تیرماه/امکان حذف واحدها یا ترم تحصیلی بدون درج سنوات تحصیلی

[ad_1]

قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: به لحاظ شرایط پیش آمده، دانشجویانی که تمایل داشته باشند بعضی از دروس و یا حتی کل ترم جاری را حذف کنند، این امکان را خواهند داشت و این ترم جزو سنوات تحصیلی‌شان محسوب نخواهد شد، یعنی چنانچه خود دانشجو متقاضی باشد، می‌تواند بدون اینکه در سنوات تحصیلی‌اش درج شود، در این ترم از مرخصی استفاده کند.

[ad_2]

Source link