با استفاده از سولفوریک تخلیه کننده – جوانب مثبت و منفی

[ad_1]

هنگامی که برخی از مردم نیاز به انجام تمیز کردن تخلیه به خلاص شدن از شر یک متوقف تخلیه یا آب سریع تر اجرا شود و از طریق آن آنها خواهد شد با استفاده از سولفوریک تخلیه کننده. برای تمیز کردن فاضلاب مسدود شده این می تواند یک ابزار موثر اما آن می تواند بسیار خطرناک نیز باشد. مطمئن شوید که اگر شما انتخاب می کنید به استفاده از آن است که شما حق گرفتن اقدامات احتیاطی. پوشیدن ماسک برای جلوگیری از تنفس در گازهای سمی و دستکش و آستین پیراهن خود را برای محافظت از دست ها و بازوها. قبل از اینکه شما تصمیم به استفاده از اسید سولفوریک تخلیه تمیز کننده شما باید نگاهی به جوانب مثبت و منفی.

جوانب مثبت

برای تخلیه تمیز کردن اسید سولفوریک تخلیه کننده ساده برای استفاده می توانید شیمیایی شکستن چندین مواد مختلف در دسترس است در غلظت های پایین و می تواند تولید گرما برای ذوب انسداد. به غیر از کفش های چوبی است که جامد هستند بسیار سنگین و ناشی از مواد معدنی این تخلیه کننده می توانید تقریبا هر معقول مسدود شود. شما نمی نیاز به هر گونه آموزش خاصی برای استفاده از این تخلیه تمیز کردن روش اما شما مجبور به استفاده از آن بر اساس سخت با توصیه می شود اقدامات احتیاطی. همه شما باید انجام دهید این است که با دقت پور تخلیه کننده به تخلیه و ترک آن را به کار از طریق مسدود کردن.

منفی

سه اصلی منفی هستند که از آن ساطع می کند و دود استفاده می شود که اگر آن را لمس پوست شما می تواند باعث آسیب جدی و اگر آن را به درستی استفاده می شود, آن می تواند باعث مرگ شود. هنگامی که با استفاده از آن برای تخلیه تمیز کردن مطمئن شوید که این منطقه به خوبی تهویه مناسب به دلیل به عنوان به زودی به عنوان آن را در معرض هوا از آن ساطع می کند و گازهای مضر که تند تند و بسیار سمی است. فراموش نکنید آن را باز کنید به صورت خود به دلیل آن می تواند پتانسیل را دارند که به سوزاندن بافت داخل ریه و بینی و باعث سوزش چشم اگر شما استنشاق آن بیش از حد عمیق. هنگام ریختن آن در تخلیه مراقب باشید که شما نمی چلپ چلوپ آن را بر روی صورت خود را و یا در هر نقطه بر روی بدن خود را. یک چیز به یاد داشته باشید این است که تا زمانی که مسدود است محلول دود باقی بماند در اتاق. نگه داشتن یک فن یا پنجره ها را باز کنید تا مطمئن شوید به اندازه کافی وجود دارد تهویه.

در نتیجه

مهم است به یاد داشته باشید که اگر drainer پاک نمی کند و روشن کردن مسدود کردن اسید سولفوریک است که هنوز هم در حال تخلیه است. اگر شما به یک لوله کش تماس شما نیاز به اجازه دهید آنها را می دانیم که شما با استفاده از این سمی پاک کن. همچنین آیا استفاده از آن در هر دستگاه از جمله دفع زباله است که پتانسیل چلپ چلوپ این تخلیه تمیز کردن مایع پشت در خارج از تخلیه. آن سمی است اما به دنبال اقدامات احتیاطی دقیقا و شما امن خواهد بود به استفاده از اسید سولفوریک برای تخلیه تمیز کردن.

[ad_2]