است لوله برگشت پزشکی ضرورت ؟

[ad_1]

هنگامی که یک زن رنج می برد با ارسال توبکتومي سندرم لوله برگشت پزشکی ضرورت ؟ برای زنان که رنج می برند پاسخ حیرت انگیز بله. برای برخی در زمینه های پزشکی, پاسخ ندارد. چرا این است ؟ چرا که بسیاری در زمینه های پزشکی بر این باور نیست که PTLS در واقع اتفاق می افتد به زنان است. شده اند وجود دارد مطالعات انجام شده و تا کنون جامعه پزشکی است نه پذیرش PTLS به عنوان یک دلیل خوب برای جراحی لوله برگشت.

این است که در آن مشکل است. اگر چه وجود دارد بسیاری در زمینه پزشکی است که باور ندارد که پس از بستن لوله های رحمی, سندرم واقعی است وجود دارد بسیاری از زنان از آن رنج می برند. جامعه پزشکی خواهد آن را قبول نمی کند و هیچ پزشکی عمده شرکت های بیمه آن را پوشش خواهد برگشت. این چیزی است که زنان در سراسر جهان در حال صحبت کردن در مورد.

بنابراین اگر شما احساس می کنید که شما ممکن است رنج می برند با PTLS چه چیزی شما را انجام دهید ؟ بیشتر به یک پزشک و توضیح می دهند که احساس می کنند آن است که لوله های رحمی باعث مسائل. اکثریت بیماران ترک پزشکان دفتر نا امید. آنها می دانند که مشکلی وجود دارد اما آنها می تواند هر کسی را به گوش دادن. و یا آنها را به مطب دکتر و یک دسته از آزمایشات پزشکی دستور داد. همه تست خواهد آمد با آنچه شناخته شده به عنوان “محدوده نرمال”. تست پزشکی می گویند همه چیز خوب است و پزشک احساس می کند که PTLS اتفاق نمی افتد. بیمار احساس می کند خیانت کرده و می داند که وجود دارد این است که چیزی اشتباه است.

آنچه زنان در حال کشف است که دیگران وجود دارد که در واقع کمک گرفتن از PTLS و زندگی خود را به عقب. آنها در حال پیدا کردن امداد رسانی از طریق عمل جراحی برگشت توبکتومي. لوله برگشت است که در آن یک جراح در واقع تعمیرات آسیب دیده فالوپ. شده اند وجود دارد بسیاری از زنان که گزارش تقریبا تسکین فوری. نامنظم نوسانات خلق و خوی شروع به فروکش و دوره های خود را به حالت عادی بازگشت. سطح غلظت شروع به عقب می آیند مانند آن را قبل از بستن لوله های رحمی. آنها در واقع شروع به لذت بردن از زندگی دوباره است.

بستن لوله برگشت کمک می کند تا برای بازگرداندن زندگی خود را. و آنها در حال گسترش در جهان به هزاران نفر از زنان دیگر است. چه بسیاری از زنان انجام دهید این است که شروع یک حساب پس انداز قادر به پرداخت هزینه برای عمل جراحی است. یک پیش پرداخت طرح است که پاسخ به بسیاری از. آنها به عنوان ذخیره آنها با اضافه کردن آن را به حساب و سپس آنها قادر به کتاب خود تاریخ عمل جراحی. تحقیق در مورد یک عامل کلیدی در پیدا کردن تسکین از پست توبکتومي سندرم است. بیشتر تحصیل کرده است و بهتر است شانس خود را در حال پیدا کردن یک پیشرو برگشت جراح. تجربه جراح است یک عامل بسیار مهم است.

PTLS شده است در اطراف برای بستن لوله های رحمی است. زنانی که رنج می برند اغلب احساس تنهایی و نا امید. پس از یک در حالی که آنها ممکن است شروع به احساس می کنید که آن را “همه در سر خود را”. و هر کسی که رنج می برد و تا به حال عمل جراحی برگشت بگویید دیگر این اتفاق نمی افتد. اگر چه ما نمی توانید تغییر دهید که چگونه جامعه پزشکی انداز این که ما قطعا می توانید اجازه دهید بدانند کمک وجود دارد.

[ad_2]