استعفای رئیس بیمارستان به دلیل خستگی از کرونا؟

[ad_1]


حسن حیدری رئیس بیمارستان امام خمینی کنگان به خاطر مشکلات و خستگی مفرط ناشی از کرونا استعفا داد.

[ad_2]

Source link