آیا بیمه خودرو کمک کند اگر شما یک قربانی از ضربه و اجرا تصادف است ؟

[ad_1]

متاسفانه اخبار در مورد آمار و اجرا است که در رادار هر طوری که اغلب. یک عابر پیاده یا یک راننده خودرو است که در برخورد با یک خودرو و راننده مسئول حادثه با سرعت و بدون داشتن تا اقدامات خود را با چک کردن بر روی قربانیان و ارائه خود را و یا اطلاعات تماس به پلیس.

چه تعریف یک ضربه و اجرا تصادف است ؟

یک ضربه و اجرا حادثه هنگامی رخ می دهد که یک راننده در تصادفات به یک فرد و یا یک ماشین و عمدا درایو به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری یا مسئولیت پذیری منجر به مرگ و صدمه و یا خسارت.

شما باید تبدیل به قربانی در یک ضربه و اجرا رویداد هرگز دنبال فرار ماشین. شما ممکن است به خودتان پیدا کنید در یک جاده خشم حادثه و یا مانند. ترک تعقیب به پلیس که آموزش دیده در این نوع از چیزی. آنچه شما باید انجام دهید و بلافاصله پس از سقوط به هشدار مجریان قانون.

برای بهترین منافع خود را به خاطر جمع آوری به عنوان اطلاعات آنجا که شما می توانید در مورد این رویداد. این کمک خواهد کرد که پلیس این راننده که برخورد به شما. آن را نیز اضافه کنید و به شانس خود را ارائه بیمه ادعا پردازش می شود را به نفع خود.

در اینجا چیزی است که بیمه underwriters بگویید قربانیان hit and run accidents را انجام دهد.

به عنوان گفت: کسب اطلاعات بیشتر شما جمع آوری در مورد این مورد شانس بیشتری از آن پایان دادن به نفع خود.

بگویید مقامات در مورد حقایق با فراهم کردن زیر:

• ساخت و مدل از ماشین های دیگر و یا وسیله نقلیه

• پلاک تعدادی از ماشین های دیگر

• چگونه به در تماس گرفتن با افرادی که شاهد حادثه

• زمان و مکان و زمانی که و که در آن حادثه رخ داده است

• تصاویر گرفته شده از ماشین خود را بلافاصله پس از برخورد. (مانده رنگ از ماشین های دیگر در وسیله نقلیه خود را کمک خواهد کرد مقامات در محل دیگر راننده و سنجاق اتهامات به عنوان این کمک خواهد کرد که شرکت های بیمه تعیین یک نتیجه خوب برای خود ادعا می کنند)

• پزشک گزارش در مورد هر گونه جراحت شما یا خود را به مسافران وارده به عنوان یک نتیجه از حادثه

اگر راننده که ناودان به شما و سوار کردن بدون پذیرش مسئولیت است که شما می توانید با ارسال یک خودرو ادعا می کنند به طور مستقیم به خود و یا شرکت های بیمه. اما باید راننده های دیگر اتفاق می افتد با ناکافی بیمه پوشش و یا بدون پوشش در همه, شما ممکن است بخواهید به توسل به یک وکیل خدمات.

یکی دیگر از خیابان به دنبال این است که خود را تحت پوشش بیمه. اگر آمار و اجرای راننده ندارد بیمه مناسب برای پوشش ضرر و زیان خود را, شما می توانید فایل ادعا با شرکت بیمه خود را. متحده متفاوت در سیاست تا آنجا که ادعا می کند فرآیند می رود بنابراین شما باید برای انجام تحقیقات. به طور کلی اگر شما ایجاد رانندگان بدن آسیب پوشش شما خواهد شد تحت پوشش برای اسکناس های پزشکی و اگر شما ایجاد رانندگان صدمه به اموال بیمه شما پوشش داده خواهد شد برای تعمیر خودرو و تعمیر کار می کنند.

هر چند مختلفی وجود دارد که آمریکا آن را پوشش نمی دهد شما با این فرم بیمه آنها باید پوشش شما اگر شما صدمه شخصی حفاظت از پوشش و همچنین پزشکی پرداخت بیمه و پوشش برخورد.

البته بهتر است به صحبت می کنند و با آگاه و مستقل نماینده بیمه که دارای تجربه در این نوع از ادعای بنابراین مطمئن شوید که شما قلاب تا با یک منبع قابل اعتماد!

[ad_2]